okresowość badań

  • kierowcy do 60 roku życia – badania co 5 lat
  • kierowcy powyżej 60 roku życia – co 30 miesięcy
  • operatorzy do 50 roku życia – co 4 lata
  • operatorzy po 50 roku życia – co 2 lata
  • operatorzy na wysokość – co 3 lata
  • instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierowców tramwaju – co 5 lat do 65 roku życia; następnie co roku