gabinet

gabinet, psychotesty płockMój gabinet zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Posiada wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia badań psychotechnicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii. Wykonujemy badania dla operatorów, kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii zarówno do tzw. amatorskiego jak i zawodowego prawa jazdy (kategoria A, B, C, D, E, dawne świadectwo kwalifikacji).

Gabinet wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt do badań pozwalajacy na skrócenie czasu samego badania. Dysponujemy kilkoma pomieszczeniami: salą badań grupowych na około 15 osób, profesjonalną i nowoczesną ciemnią, gdzie wykonujemy badania widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie, salą badań aparaturowych oraz bogatym zapleczem diagnostycznym. Doświadczona kadra psychologiczna zapewnia szybkie, a co ważniejsze rzetelne przeprowadzenie badań.

gabinet badań psychologicznych, kierowców w Płocku

Badania psychologiczne na potrzeby zarówno medycyny pracy (kierowcy, operatorzy maszyn w ruchu) jak i indywidualnych wskazań (diagnoza psychologiczna) wykonujemy za pomocą oryginalnych testów psychologicznych z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz nowych aparatów do badań psychologicznych, w składzie których posiadamy: stereometr, miernik czasów reakcji prostej i złożonej, aparat krzyżowy, wirometr, ciemnię kabinową wyposażoną w pierścień Landolta i noktometr oraz Tablice Poppelreutera.

Aparatura ta pochodzi z firmy ATB INFO-ELEKTRO pana Tomasza Bednarza z Rudy Śląskiej, jest wystandaryzowana i zgodna z wytycznymi „Metodyki Psychologicznych Badań Kierowców – wersji znowelizowanej” wydanej przez Instytut Transportu Samochodowego – Zakład Psychologii Transportu Drogowego w Warszawie w 2003 roku.

Metody pracy z naszymi klientami są określone przez etykę zawodu psychologa, wytyczne szkół terapeutycznych, w których zdobywamy szlify poradnictwa psychologicznego, Metodykę Badań Psychologicznych (Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie z 2003 r.) oraz spostrzeżenia i naukę płynącą z doświadczeń własnych.

Badania psychologiczne umawiamy z dnia na dzień.

Badanie kończy się omówieniem wyników wszystkich prób psychologicznych oraz wydaniem orzeczenia psychologicznego.

Wpisano pod nr ZD.SPP.I.RP.125/12 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.